Комбиниран филтър Advantage А2В2Е1К1: 2 броя

2.00 лв.

Газов филтър A1B1E1 P3 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200. А – органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65°C), Клас 2; (5000 мл/м²) B – неораганични газове и изпарения (без CO); Клас 2; (5000 мл/м²) E – Серен диоксид и киселинни газове и изпарения; Клас 1; (1000 мл/м²); K – Амоняк и органични съединения производни на амоняка; Клас 1 (1000 мл/м²); Стандарт: EN 14387; Комплект от 2 броя филтри.

Описание

Комбиниран модел филтър за маски от серията Адвантич.