Газов филтър Advantage А2: комплект от 2 броя

28.20 лв.

Газов филтър A2 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200. А – органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65 °C), Клас 2; Максимално позволена концентрация на газ за Клас 2: 5000 мл/м² (0.5 об.%); Стандарт: EN 14387; Комплект от 2 броя.

Описание

Газов филтър за маски Адвантич.