Комбиниран филтър А1B1E1 3M: комплект от 2 броя

30.80 лв.

Предпазен филтър 6057 А1В1Е1 с байонетна връзка за полумаска 3М 6200. За защита от органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65 °C); неорганични пари, киселинни газове, амоняк и неговите производни.
Комплект от 2 бр.

Описание

Комбиниран филтър за защитни маски.