fbpx

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба на работни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки, аксесоари и други артикули, осъществявани през онлайн магазина  www.work-wear.bg  (наричан по-нататък за краткост „онлайн магазин“) на РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД.

Чл. 2. Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между РАБОТНО ОБЛЕКЛО  ООД, вписано в ТР при АВ с ЕИК: 202871278, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Борис Димовски 12, вх. Б, ет. 1, ап. 5 и наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ или ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.work-wear.bg съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ или КЛИЕНТ, от друга страна. 

Чл. 3. Пазарувайки от www.work-wear.bg купувачът  се съгласява с общите условия на онлайн магазина. Общите условия регламентират отношенията между РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД в ролята на търговец и клиентите на онлайн магазина. 

Чл. 4. Клиентите на онлайн магазина могат да бъдат наричани още потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите.

Чл. 5. Цени, плащане, доставка, поръчка:

– Клиентът заплаща поръчката в български лева с включен ДДС.

– В цените не е включена допълнителна бродерия , щампа , индивидуална изработка и други допълнителни услуги. Тези услуги се заплащат допълнително.

– Търговецът си запазва правото да променя цените по всяко едно време.

– Доставката се извършва от куриерските фирми Спиди или Еконт. 

– Плащането на поръчката се извършва по банков път или чрез пощенски паричен превод.

– Клиентът заплаща пълната сума на поръчката като в нея се включва стойността на артикула с включено ДДС и цената за доставка ( ако тя не е безплатна ).

– Поръчката се извършва от потребителя на онлайн магазина.

Чл. 6. Работното време на онлайн магазина е от понеделник до петък от 9.00 до 18.00 часа. Онлайн магазина почива на всички официални празници. Поръчки се потвърждават само през работни дни и в гореспоменатите часове. 

Чл. 7. Онлайн магазинът обслужва всяка точка в страната. Поръчките се изпращат само на територията на Република България.

Чл. 8. Договор от разстояние между потребителя на онлайн магазина и РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД –  право на отказ от договор:

– Счита се за сключен с потвърждаването на поръчката по телефона от представител на РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД.

– Търговецът не се счита за отговорен ако потребителят представи грешни или неверни данни за, с което попречи да се изпълни договора ( поръчката ).

– Потребителят има право да се откаже от този договор до 14 дни от датата на доставка на поръчката. Не е нужно отказът да е обоснован с причина. Не се дължи обезщетение. Клиентът не дължи разходи с изключение на разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Той обаче трябва да уведоми дружеството за своето желание.

– Формуляр за отказ от договор по приложение № 6 от ЗЗП можете да намерите на страницата на Комисия за защита на потребителите: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki.

Чл. 9. Последици от отказа: Ако се откажете валидно от договора, ние ще ви възстановим без неоправдано забавяне плащанията, които сме получили от вас и не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която получим уведомлението ви за отказа. Ние можем да възстановим сумата, след като стоките по договора са върнати при нас. Стоката трябва да върнете на адрес гр. София, ул. Борис Димовски 12, вх. Б, ет. 1, ап. 5 по куриер или лично без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни уведомили за анулирането на този договор. Крайният срок за плащане ще бъде изпълним, ако връщането на стоките е преди края на четиринадесет дневния срок. Върнатата от вас стока трябва да отговаря на търговския вид, в който сте я получили, да не е видимо носена, да няма петна или да не е скъсана. Продуктите трябва да бъдат с оригинални и непокътнати етикети, в оригиналната опаковка, която съдържа кода на продукта. Препоръчително е пратката да съдържа и копие от фактурата, за по-бързо и точно удовлетворяване на желанието за анулиране на Вашия договор.

Чл. 10. Изключения от правата за анулиране: Правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, които са предварително изработени и за производството, на които индивидуалния избор/изисквания или спецификация от страна на потребителя е от решаващо значение, или които явно са съобразени и изработени с индивидуалните изисквания на потребителя (например емблема, бродерия, фирмени отличителни знаци, ситопечат и т.н.), както и за договор и за доставка на запечатани стоки, които не са пригодни за връщане от съображения за здравето или хигиената, ако тяхната опаковка за съхранение е била отстранена или нарушена при получаване (филтри за дихателна защита, и т.н.).

Чл. 11. Лични данни:

 – РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако клиентът е предоставил неверни данни.
– При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
– РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, за покана за даване на клиентски отзив, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@work-wear.bg.
– Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 12. Разкриване на информацията:

РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получил изричното съгласие на клиента;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
– РАБОТНО ОБЛЕКЛО ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Чл. 13. Общи положения:

– Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

– За неуредените в тези общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

ТВОЯТА КОЛИЧКА0
Няма продукти в количката ти
Продължи да пазаруваш
0